KONTAKTY

PESTICO BB, s. r. o.
Družstevná 105
976 32 Badín
tel: 0905 686 489
fax: 048 470 07 11
suchan@pestico.sk
Facebook

NAJPREDÁVANEJŠÍ

2,00 EUR
skladom ÁNO
7,50 EUR
skladom NIE
12,00 EUR
skladom ÁNO

TOVAR V AKCII

2,00 EUR
skladom ÁNO
7,50 EUR
skladom NIE

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

Internetový obchod www.eshop.pestico.sk je prevádzkovaný aj s kamennou predajňou. Tovar je možné vyzdvihnúť len v rámci Badína (okr. Banská Bystrica) v čase 8.00-15.30 (pondelok-piatok) a blízkeho okolia (do 10 km) po vopred dohodnutom termíne. Inak zasielame zásielky momentálne iba slovenskou poštou (ďalej len SP).

Registrácia užívateľov
Užívateľom nášho internetového obchodu ponúkame možnosť registrácie. Registrovaný užívateľ získava výhodu predvyplneného objednávkového formulára pri ďalšej  objednávke. Užívateľ, ktorý sa rozhodne zaregistrovať na našej stránke www.eshop.pestico.sk je povinný uviesť pravdivé a úplné informácie t.j. meno/priezvisko, úplnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade nesplnenia týchto podmienok bude užívateľ kontaktovaný prostredníctvom e-mailu a vyzvaný na upravenie svojich osobných údajov. Ak táto podmienka nebude ani po opätovnom vyzvaní z našej strany splnená, budeme nútení pristúpiť k zmazaniu užívateľského konta.

Vymedzenie pojmov
Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.eshop.pestico.sk
Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpi do obchodného vzťahu s predávajúcim
Tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.eshop.pestico.sk
Objednávka – záväzná kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru


Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Všetky objednávky zrealizované prostredníctvom internetového obchodu www.eshop.pestico.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho  a jej prijatím na strane predávajúceho.
Objednávky prijímame len prostredníctvom nákupného košíka e-shop na stránke www.eshop.pestico.sk alebo prostredníctvom e-mailu suchan@pestico.sk.
Objednávanie inou formou ako vyššie uvedené napr. telefonicky nie je z našej strany akceptovateľné.
Každá objednávka musí obsahovať celé meno odosielateľa, poštovú adresu, telefonický kontakt, počet kusov. V špecifických prípadoch pri nejasnej objednávke napr. poradie personalizácie môžeme kupujúceho telefonicky kontaktovať za účelom upresnenia objednávky. Na základe tejto informácie budeme považovať Vašu objednávku za záväznú.

Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za dohodnutých platobných podmienok. Niektoré druhy výrobkov, môžu mať príplatok na dopravnom, odber hnojív je možný len v kamennej predajni.
- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Predávajúci nezodpovedá za:

- škody spôsobené nesprávnou aplikáciou prostriedkov na ochranu rastlín,
- oneskorené dodanie tovaru zavinené SP alebo inou prepravnou spoločnosťou,
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
- za poškodenie zásielky zavinené SP alebo kuriérom,

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci sa zaväzuje:
- objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov. V prípade, že odoslaná zásielka je doručená poškodená, čo bolo zavinené SP alebo kuriérom, napr. poškodená a znehodnotená obálka, rozbité sklenené výrobky a pod. je potrebné okamžite spísať pri preberaní  reklamáciu. Všetky naše zásielky sú riadne poistené,
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, a to prevodom vopred alebo v deň doručenia pri preberaní dobierky.
V prípade, že si kupujúci objednaný tovar  neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru, ktoré bude zarátané do dobierky, prípadne platby na účet. V prípade, že zákazník odmietne aj opätovné doručenie, bude mu vystavená faktúra na vzniknuté prepravné a balné náklady a zároveň mu budú pozastavené všetky objednávky a až do úplného vyrovnania záväzku voči našej spoločnosti. Po uplynutí doby splatnosti faktúry si bude  účtované penále vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň z omeškania.
Objednaný tovar  zasielame prostredníctvom SP na užívateľom uvedenú adresu dobierkou - cena poštovného a prepravného je účtovaná na základe platného cenníka SP. Objednaný tovar je možné pri platbe prevodom na účet zaslať priamo aj na adresu obdarovaného, ktorú kupujúci uvedie v objednávke. Dodacia doba je max do 10 pracovných dní pri tovare  na sklade, v opačnom prípade  bude  kupujúcemu doba dodania oznámená e-mailom.

Platobné podmienky
Platbu je možné realizovať na dobierku pri preberaní  zásielky alebo prevodom na účet. Pri platbe prevodom na účet objednaný tovar posielame až po pripísaný celej sumy objednaného tovaru na náš účet.

Storno podmienky
Každá objednávka prijatá online cez košík e-shopu alebo e-mailom je považovaná za záväznú. Storno objednávky je možné zaslať e-mailom do 24 hodín od odoslania kupujúcim.

Vrátenie tovaru
Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia.  Tovar je potrebné vrátiť na adresu spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený v poistenej obálke, prípadne poistenom balíku! Náklady ako prepravné a balné pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru do 15 dní prevodom na účet kupujúceho.

Ochrana osobných údajov
V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.eshop.pestico.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

 

Kopírovanie našich fotografií a informácií

Oznámenie pre všetkých užívateľov našej stránky, ktorí by radi uchovali naše fotografie a informácie. Kopírovanie našich fotografií a informácií je povolené len so súhlasom prevádzkovateľa www.eshop.pestico.sk. Pri zistení okopírovaných fotogrfií a informácií bez nášho súhlasu, Vás budeme kontaktovať na základe verejne prístupných informácií a žiadať Vás o odstránenie fotografií a informácií z Vašej stránky, prípadne iného miesta zistenia.